Δημοσιεύστε τα άρθρα σας! Οποιοδήποτε άρθρο έχετε σχετικό με το περιεχόμενο του blog, και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, στείλτε το στο email που θα βρείτε στο προφίλ μου. Share your knowledge!

Σάββατο 8 Αυγούστου 2009

Φρούτα: Ωρίμανση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Το στάδιο ωρίμανσης είναι το τελικό στάδιο της ζωής των καρπών το οποίο οδηγεί και στο θάνατο του. Η ωρίμανση χαρακτηρίζεται από πολλές αλλαγές οι οποίες προσδίδουν στον καρπό επιθυμητά για τον καταναλωτή χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα όμως αυτές οι αλλαγές είναι ανεπιθύμητες στα στάδια μεταφοράς και μάρκετινγκ, καθώς όχι μόνο μειώνουν τη διάρκεια αποθήκευσης τους, αλλά επίσης, καρποί οι οποίοι ωριμάζουν φυσικά, συνήθως δεν ωριμάζουν ομοιόμορφα, αφού πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ωρίμανσή τους.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Οι κύριες βιοχημικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν την ωρίμανση ενός καρπού οφείλονται στην παραγωγή διαφόρων χημικών ενώσεων οι οποίες δρουν καταλυτικά. Οι βιοχημικές αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα είναι:
α. Αποπρασινισμός:
Ο αποπρασινισμός οφείλεται στη διάσπαση της χλωροφύλλης και - σε μερικές περιπτώσεις - στη σύνθεση διαφόρων άλλων χρωστικών ουσιών, οι οποίες δίνουν στον καρπό το γνωστό του χρώμα. Τέτοιες χρωστικές ουσίες είναι η καροτίνη (πορτοκαλί χρώμα), ξανθοφύλλη (κίτρινο), ανθοκυανίνη (κόκκινο).
β. Αύξηση σακχαρότητας:
Κατά την ωρίμανση ενός καρπού παρατηρείται αύξηση της ποσότητας σακχάρων στους καρπούς και ταυτόχρονη μείωση του αμύλου τους ως αποτέλεσμα της δράσης αμυλολυτικών ενζύμων. Αυτή η αλλαγή μειώνει τη θρεπτική αξία του καρπού.
γ. Μείωση Οξύτητας:
Πολλά οξέα διασπώνται από διάφορα ένζυμα, με αποτέλεσμα η γεύση των καρπών να μεταβάλλεται από όξινη σε πιο ουδέτερη.
δ. Μείωση Σκληρότητας:
Οι πεκτίνες - βασικά συστατικά των κυτταρικών τοιχωμάτων - διασπώνται, με αποτέλεσμα οι καρποί να μαλακώνουν.
ε. Παραγωγή Αρωματικών Ενώσεων:
Διάφορες μεγάλες οργανικές ενώσεις διασπώνται, με αποτέλεσμα την παραγωγή αρωματικών ενώσεων, οι οποίες χαρακτηρίζουν διάφορους καρπούς (π.χ. μπανάνα, αχλάδι).

Εικ. Μούρα σε διάφορα
στάδια ωρίμανσης.


Οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις βιοχημικές αντιδράσεις που οδηγούν στην ωρίμανση ενός νωπού προϊόντος είναι οι ακόλουθοι:

α. Θερμοκρασία:
Αύξηση της θερμοκρασίας συνεπάγεται και ανάλογη αύξηση του ρυθμού βιοχημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την ωρίμανση (π.χ. αποπρασινισμός). Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι για μεγάλες περιόδους αποθήκευσης και/ή μεταφοράς οι καρποί θα πρέπει να διατηρούνται σε όσο γίνεται χαμηλότερες θερμοκρασίες, έτσι ώστε οι βιοχημικές αντιδράσεις να λαμβάνουν χώρα σε αργούς ρυθμούς. Αντιθέτως, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς στους καρπούς (σχίσιμο της σάρκας, αλλοίωση της γεύσης κ.λ.π.). Γι' αυτό οι καρποί δεν θα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από κάποια συγκεκριμένη. Η κατώτερη αυτή θερμοκρασία ποικίλει ανάλογα με τη διάρκεια της αποθήκευσης και/ή μεταφοράς.
β. Υγρασία:
Όταν η υγρασία είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τότε χυμοί εκρέουν από τον καρπό, με αποτέλεσμα ο καρπός να συρρικνώνεται, η σάρκα να ξεραίνεται, κ.λ.π. Έτσι οι καρποί θα πρέπει να διατηρούνται σε όσο γίνεται υψηλότερα επίπεδα σχετικής υγρασίας ώστε να αποφευχθούν τέτοια συμπτώματα.
Αντιθέτως, αν η σχετική υγρασία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, τότε οι καρποί είναι ευαίσθητοι σε προσβολές από διάφορους μύκητες, οι οποίοι ευνοούνται από αυτές τις συνθήκες.
γ. Συγκέντρωση αιθυλενίου (C2H4):
Η χημική αυτή ένωση παράγεται από τους καρπούς κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης και πολλές φορές δρα ως καταλύτης στις διάφορες αντιδράσεις που οδηγούν σε αυτήν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η πιο μικρή ποσότητα αιθυλενίου στην ατμόσφαιρα της αποθήκης ή του container μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη ωρίμανση των καρπών.
Έτσι, κατά την αποθήκευση και/ή μεταφορά, οι καρποί θα πρέπει να διατηρούνται σε χώρους στους οποίους το αέριο αιθυλένιο απομακρύνεται, ενώ αντιθέτως, οι καρποί μπορούν να εκτίθενται σε αιθυλένιο πριν την προώθηση τους στον καταναλωτή, έτσι ώστε να αποπρασινιστούν ομοιόμορφα.
δ. Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2):
Εάν το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο παράγεται από τους καρπούς δεν απομακρύνεται από τους χώρους αποθήκευσης και/ή μεταφοράς, τότε η υψηλή συγκέντρωσή του προκαλεί την παραγωγή ζυμωτικών υποπροϊόντων στους καρπούς, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιοτική τους αξία (π.χ. ξυνίζουν). Αντιθέτως, εάν η απομάκρυνσή του είναι υπερβολική, τότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση των αντιδράσεων ωρίμανσης με κίνδυνο την πρόωρη ωρίμανση των καρπών.
Συμπερασματικά, η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να διατηρείται σε τέτοια επίπεδα ώστε να εμποδίζει τη δράση του αιθυλενίου, αλλά και παράλληλα να μην προκαλεί ζυμωτικές αντιδράσεις.


ΤΑΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ - ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ

Η μετασυλλεκτική ωρίμανση των φρούτων είναι μια αναγκαία διεργασία που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και μπορεί να εφαρμοστεί σε προϊόντα που συλλέγονται πρώιμα ή σε κανονική συλλεκτική περίοδο. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές οι οποίες από πρακτική άποψη επιτρέπουν σε κάποιον να επιτύχει ομοιόμορφη ωρίμανση των φρούτων σε σύντομο χρόνο, αποκτώντας έτσι σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα.
Στην πραγματικότητα, και για πρακτικούς λόγους (για παράδειγμα, να αποφευχθεί η πρώιμη και αντικανονική πτώση των καρπών, να διασφαλισθεί η συντηρησιμότητά τους, να αποφευχθούν παρασιτικές και φυσιολογικές ασθένειες, να γίνει η επεξεργασία του προϊόντος χωρίς μώλωπες και πληγές, κλπ.), τα φρούτα και τα λαχανικά συλλέγονται πριν τη φυσική τους ωρίμανση (ωρίμανση εμπορικής συλλογής).
Η επιθυμητή από πλευράς καταναλωτή ωρίμανση - η οποία δε συμπίπτει πάντα με τη φυσική ωρίμανση - επιτυγχάνεται με το χρόνο, κατά τη διάρκεια δηλαδή της συντήρησης και/ή της εμπορικής διανομής. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να τονισθούν οι παρακάτω όψεις του προβλήματος:
• τα φρούτα σπάνια συλλέγονται στο στάδιο της φυσικής ωρίμανσης
• τα φρούτα συλλέγονται σε τέτοιο επίπεδο ωρίμανσης (ωρίμανση συλλογής) που να μπορούν αυτόνομα να φτάσουν αργότερα τη φυσική ωρίμανση, ή, για να το πούμε καλύτερα, την καταναλωτικά αποδεκτή ωρίμανση.
Από όσα έχουν αναφερθεί ως τώρα, γίνεται φανερό πως τα φρούτα τη στιγμή της συλλογής δεν έχουν, γενικά, τα απαραίτητα χαρακτηριστικά (χρώμα, χυμό, άρωμα, γεύση) για την κατανάλωσή τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτυγχάνονται κατά τη συντήρηση και/ή εμπορική τους διανομή. Παρ' όλ' αυτά, υπάρχουν είδη που δύσκολα αποκτούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, είτε λόγω φυσικών (τυπικών για κάθε είδος), είτε τεχνικών λόγων. Πρέπει επίσης να τονισθεί πως τα φρούτα μετά τη συλλογή τους έχουν πολύ διαφορετικό χρώμα, χυμό, γεύση και άρωμα.
Η ΤΑΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ είναι η ωρίμανση ενός προϊόντος που επιτυγχάνεται έστω κι αν έχει συλλεγεί πρώιμα, εφ' όσον διαθέτει εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να φθάσει αυτόνομα στην πλήρη βιολογική ωρίμανση.
Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ προσδιορίζει τον τύπο της ωρίμανσης που λαμβάνει χώρα σε προϊόντα που δεν έχουν φθάσει σε φυσική ανάπτυξη τέτοια που να επιτρέπει την αυτόνομη βιολογική ωρίμανση.
Στις περισσότερες χώρες επιτρέπεται η Ταχεία Ωρίμανση και απαγορεύεται η Τεχνητή Ωρίμανση.


ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Οι παράγοντες αυτοί, επιταχύνουν τη διαδικασία της ωρίμανσης.Επίσης, επιτρέπουν σε πολλά φρούτα να συλλέγονται πριν την φυσική ωρίμανσή τους,κτ που βοηθά στη σωστή μεαφορά τους.Για παράδειγμα, οι μπανάνες συλλέγονται πράσινες και ωριμάζουν αφού ψεκαστούν με αιθυλένιο. Μια παρόμοια μέθοδος που χρησιμοποιείται σε περιοχές της Ασίας είναι να ψεκάζουν τα φρούτα με Calcium carbide (CaC2) και να τα σκεπάζουν με πλαστικές σακούλες. Η υγρασία της ατμόσφαιρας αντιδρά με το CaC2 και απελευθερώνει ακετυλένιο, που προφανώς έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το αιθυλένιο.
©fitness-town.org
Το CaC2 χρησιμοποιείται για την ωρίμανση των καρπών τεχνητά σε ορισμένες χώρες. Η Βιομηχανική παραγωγή το CaC2 μπορεί να περιέχουν ίχνη αρσενικού και φωσφόρου και, ως εκ τούτου τη χρήση του για το σκοπό αυτό είναι παράνομη στις περισσότερες χώρες. Επίσης το ακετυλένιο που παράγεται πιστεύεται ότι επηρεάζει το νευρικό σύστημα μειώνοντας την παροχή οξυγόνου προς τον εγκέφαλο, ωστόσο πρακτικά κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει τους καταναλωτές.

Αυτόματα και ημι-αυτόματα συστήματα αποπρασινισμού και ταχείας ωρίμανσης διατίθενται σήμερα στην Ελληνική αγορά, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στους κατόχους τους. Τα συστήματα αυτά ελέγχουν και ρυθμίζουν και τους πέντε ουσιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν τον αποπρασινισμό και την ταχεία ωρίμανση.

Πλεονεκτήματα τεχνητής ωρίμανσης:
α. Ποιοτικά.
• Απώλεια βάρους: με τα συστήματα αυτά τα φρούτα δεν υπόκεινται πλέον σε αφυδάτωση. Τέτοια φαινόμενα συνέβαιναν κάποτε έντονα και σε τέτοιο εύρος που αποτελούσαν μια πολύ σοβαρή οικονομική απώλεια. Τώρα πια είναι ιδιαίτερα περιορισμένα εξαιτίας των υψηλών επιπέδων σχετικής υγρασίας, η οποία κρατείται σταθερή στο θάλαμο, και του σύντομου χρόνου της επεξεργασίας.
• Γενική κατάσταση φρεσκάδας: Αντίθετα με παλιότερες διεργασίες ωρίμανσης, δεν απαιτούνται πια ιδιαίτερες συνθήκες διάθεσης των φρούτων, ούτε ακόμη και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην αγορά.
• Χρώμα φρούτων: Φαίνεται λαμπερό εξαιτίας της απόλυτης έλλειψης οξειδωτικών παραγόντων, δείχνουν δηλαδή τα φρούτα να έχουν το ίδιο χρώμα με αυτά που ωριμάζουν στο φυτό. Το χρώμα δε είναι ομοιόμορφο.
• Πρέπει να τονισθεί τέλος πως εξαιτίας αυτών των συστημάτων και των παραπάνω αναφερομένων πλεονεκτημάτων που προσφέρουν, το κοτσάνι του φρούτου μετά τον αποπρασινισμό συνεχίζει να είναι φρέσκο και να διατηρεί το φυσικό του χρώμα.
β. Οικονομικά. Τα συστήματα αποπρασινισμού και τεχνητής ωρίμανσης επιτρέπουν στον κάτοχό τους να
• Προλαβαίνει τη σεζόν, αποκτώντας το προνόμιο να εισάγει στην τοπική και τις διεθνείς αγορές ποιοτικά φρούτα (πρώιμα), πριν τους ανταγωνιστές, σε πολύ κερδοφόρες τιμές.
• Περιορίζει τα μετεωρολογικά (καιρικά) ρίσκα και τις φυσικές παθολογικές καταστάσεις (ασυνήθιστη πρόωρη ωρίμανση και πτώση των καρπών), επιτρέποντας ευκολότερη επεξεργασία και προετοιμασία του προϊόντος ώστε να αποφεύγονται πιθανοί τραυματισμοί υπερώριμων προιόντων.

Μερικά φρούτα (Climacteric) (όπως μήλα, αχλάδια, μάνγκο, μπανάνες, ροδάκινα, ακτινίδια, αβοκάντο, νεκταρίνια, σύκα, δαμάσκηνα) είναι σε θέση να συνεχίσουν την ωρίμανσή τους (φυσικά) αφού συλλεγούν, διαδικασία επιτυγχάνεται με το αιθυλένιο. Άλλα (non-climacteric) ωριμάζουν μόνο στο δέντρο και έτσι έχουν σύντομη διάρκεια ζωής (όπως ανανάς, πορτοκάλι, φράουλες, κεράσια, σταφύλι).

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Η τεχνολογία SmartFresh επιτρέπει τη διατήρηση νωπών των φρούτων και των λαχανικών.Η 1-methylcyclopropene (1-MCP 0,14%) επιβραδύνει σημαντικά την παραγωγή αιθυλενίου αποτρέποντας την υπερ-ωρίμανση.

Πηγές:
Ripening
Ωρίμανση και Αποπρασινισμός

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

Εισαγωγή
Άτυπες Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής σε Ανδρες
Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής σε Ειδικές Ομάδες


Η εξασφάλιση και η προετοιμασία της τροφής αποτελεί μια από τις κυριότερες καθημερινές ασχολίες του ανθρώπου. Μελετώντας την ιστορία του ανθρώπινου είδους αντιλαμβανόμαστε ότι η φροντίδα για τη λήψη τροφής ισχύει τόσο για τον πρωτόγονο τροφοσυλλέκτη όσο και για το σύγχρονο εργαζόμενο πολίτη μιας προηγμένης χώρας που αγοράζει την τροφή του στο super market πληρώνοντας με την πιστωτική του κάρτα. Στην Ελλάδα παρά τους διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς ζωής, η ώρα του φαγητού εξακολουθεί να αποτελεί ένα κάλεσμα προς τα μέλη της οικογένειας να συγκεντρωθούν και να επικοινωνήσουν, προς το οποίο συνεχίζουν στην πλειονότητά τους να ανταποκρίνονται.
Όσο σημαντική κι αν είναι όως η τροφή, το ίδιο σημαντική γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και η εκούσια στέρησή της. Η εκούσια στέρηση της τροφής (μερική ή ολική) αποτελεί τόσο ένα διαδεδομένο τρόπο πολιτικής διαμαρτυρίας όσο και έναν από τους βασικούς κανόνες προετοιμασίας του πιστού για να επιτευχθεί η επαφή με το θείο. Αντίθετα με τη στέρηση, η ακατάσχετη κατανάλωση τροφής χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα (λαιμαργία) και έχει συνδεθεί με την παρακμή των πολιτισμών, όπως συνέβη, για παράδειγμα, με τη μετεξέλιξη των εκλεπτυσμένων ελληνικών συμποσίων στα γαστριμαργικά "όργια" των χρόνων της ρωμαϊκής παρακμής.


Οι άτυπες διαταραχές αποτελούν το 20-60% του συνόλου των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Αδρά διαιρούνται σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις που δεν πληρούν όλα τα κρητήρια για τη διάγνωση ψυχογενούς ανορεξίας ή ψυχογενούς βουλιμίας, όπως για περάδειγμα να μην υπάρχει αμηνόρροια ή τα βουλιμικά επεισόδια να είναι λιγότερα από 2 την εβδομάδα. Σε αυτήν την κατηγορία ταξινομούνται και όσοι ασθενείς έπασχαν στο παρελθόν από ανορεξία ή βουλιμία και κατα την παρούσα φάση εξακολουθούν μερικώς να έχουν τα συμπτώματα της διαταραχής.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑ
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου η συμπτωματολογία διαφέρει από την αντίστοιχη της ψυχογενούς ανορεξίας ή της ψυχογενούς βουλιμίας. Η πιο συχνή τέτοια διαταραχή είναι η επεισοδιακή υπερφαγία, στην οποία ο ασθενής αναφέρει βουλιμικά επεισόδια, χωρίς να καταφεύγει όμως σε ακατάλληλες αντιρροπιστικές συμπεριφορές ελέγχου του βάρους, όπως στην ψυχογενή βουλιμία. Τα υπερφαγικά επεισόδια μπορεί αν να έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκαια και να μη συνοδεύονται πάντα από έντονη αίσθηση απώλειας του ελέγχου. Σε κάποιες περοπτώσεις ο ασθενής δεν εμφανίζει υπερφαγικά επεισόδια, αλλά καταναλώνει ανεξέλεγκτα τροφή ("μασουλάει") σχεδόν συνεχώς, χωρίς να προσπαθεί όπως στη βοθλιμία να περιορίσει την πρόσληψη τροφής. Η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας εμφανίζεται στο 2-3% του γενικού πληθυσμού και στο 8% των παχύσαρκων, η δε αναλογία ανδρών-γυναικών είναι 1:1,5. Αν και η διαταραχή αυτή μπορέι να οδηγήσει σε παχυσαρκία, δεν είναι όλοι οι ασθενείς παχύσαρκοι. Η ηλικία των ασθενών που προσέρχονται για θεραπεία κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 ετών, δηλαδή είναι σημαντικά μεγαλύτερη απ' ότι στις υπόλοιπες διαταραχές διατροφής.


Στους άνδρες οι διαταραχές πρόσληψης τροφής είναι πολύ πιο σπάνιες απ' ότι στις γυναίκες, με εξαίρεση τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. Το φαινόμενο αυτό έχει αποδοθεί στο ότι οι άνδρες δεν καταφεύγουν συχνά σε δίαιτα, καθώς τα ανδρικά σωματικά πρότυπα δεν είναι τόσο ισχνά όσο τα γυναικεία, ενώ υπό έρευνα παραμένει η επίδραση γενετικών και βιολογικών παραγόντων που διαφοροποιούν την εγκεφαλική λειτουργία στα δυο φύλα. Η παχυσαρκία προϋπήρχε της διαταραχής πρόσληψης τροφής στους μισούς περίπου από τους άρρενες ασθενείς, ενω το 20% των διαταραχών αυτών βρέθηκε να έχει ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό. Η ψυχογενής ανορεξία προκαλεί και στον ανδρικό πληθυσμό μακροπρόθεσμα οστεοπόρωση, λόγω μείωσης των επιπέδων τεστοστερόνης. Η θεραπευτική παρέμβαση είναι παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται για τις γυναίκες, με τη μόνη διαφορά ότι λαμβάνει υπόψη της και θέματα που απασχολούν ειδικά τον άνδρα.

Οι χορεύτριες, τα μοντέλα και οι αθλήτριες αγωνισμάτων που απαιτούν από την αθλήτρια να είναι λεπτή, αποτελούν τρεις ομάδες ατόμων που παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα διαταραχών πρόσληψης τροφής. Είναι ενδιαφέρον ότι η τελειοθηρία, η ανταγωνιστικότητα, και η αφοσίωση στην επίτευξη του στόχου είναι τρεις από τις ποιότητες που χαρακτηρίζουν τόσο την προσωπικότητα μιας πρωταθλήτριας όσο και την προνοσηρή προσωπικότητα της ανορεκτικής ασθενούς. Ακόμα φαίνεται ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τους άρρενες αθλητές ή χορευτές ως προς τον αυτοεπιβαλλόμενο περιορισμό πρόσληψης τροφής και ότι στις χορεύτριες του μπαλέτου, οι διαταραχές διατροφής είναι συχνότερες από ότι στις άλλες ομάδες. Δεν είναι ακόμη διευκρινισμένο κατά πόσο η ενασχόληση με το χορό ή τον αθλητισμό, όπως και οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι συναφείς δραστηριότητες προκαλούν διαταραχή διατροφής ή αν κάποια άτομα που ήδη νοσούν επιλέγουν αυτές τις δραστηριότητες ως έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο διατήρησης χαμηλού σωματικού βάρους.

Πηγή: Σύγγραμα Ψυχιατρικής των Κ.Σολδάτος και Λ.Λυκούρας


©fitness-town.org


Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009

Ποσοστό λίπους

Σύσταση του σώματος


Είναι προφανές ότι ο σωματότυπος σχετίζεται με τη σύσταση του σώματος.Η σχετική αναλογία σε οστά, μυς και λίπος καθορίζουν τον τύπο και τη σύσταση του σώματος κάθε ατόμου (το λίπος είναι η μεταβλητή που μπορεί να τροποποιηθεί πιο εύκολα). Μια μεθοδολογία που να ελέγχει με ακρίβεια τις μεταβολές στην ανθρώπινη σύσταση και να παραμένει οικονομικά προσιτή, ακόμα δε έχει αναπτυχθεί.Σε προηγούμενες επιδημιολογικές μελέτες, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ σύστασης του σώματος και του λόγου ύψος/βάρος. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξατομικευτούν σε κάθε αθλητή για να προβλέψουμε τη σωματική του σύσταση. Δυστυχώς η ευρεία χρήση του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) και του Ponderal Index έχει βασιστεί σε πρακτικά και οικονομικά κριτήρια, παρά στην εγκυρότητα της μεθόδου.

Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)= Βλαρος (kg)/Υψος2(m2)

Ελλιποβαρής<18.5
Φυσιολογικός18.5-24.9
Υπέρβαρος25-29.9
Παχύσαρκος>30

Δείκτης Ponderal:


ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣΑνατομικά (και για πρακτικούς λόγους), το σώμα μπορεί να χωριστεί σε 2 συστατικά: την άλιπη μάζα σώματος (LBM), δηλ οστά, μυς, συνδετικός ιστός, όργανα κτλ και το λίπος (FM). Η σχετική ποσότητα των 2 αυτών συστατικών μπορεί να υπολογιστεί, μετρώντας την πυκνότητα του σώματος (βάρος/όγκος). Η μέτρηση της πυκνότητας χρησιμοποιείται επομένως ως ένας έμμεσος τρόπος υπολογισμού του ποσοστού (%) λίπους, θεωρώντας ότι η FM έχει πυκνότητα 0,90 g ml-1 και η LBM 1,10 g *ml-1. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το βάρος από μόνο του δεν είναι ενδεικτικό της σύστασης. Παράδειγμα, ο αθλητής Α, διαθέτει υψηλή LBM, με συνολικό βάρος 90 kg και πυκνότητα 1,082 g *ml-1. H LBM αποτελείται από οστά, μυς, συνδετικός ιστός, όργανα, αλλά μια ορισμένη ποσότητα λίπους είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία, και γι' αυτό τοποθετήθηκε στον εσωτερικό κύκλο. Στον αθλητή Β, ο εσωτερικός κύκλος αποτελείται από ιστούς ίδιας σύστασης και πυκνότητας με αυτούς του Α, άλλά με 23 kg λιγότερο βάρος. Ο εξωτερικός κύκλος συμπεριλαμβάνει μια περίσσεια 25 kg λίπους. Η πυκνότητα του αθλητή Β, βάρους 90 kg, είναι 1,035 g *ml-1.©fitness-town.org
"Οι χοντροί επιπλέουν" Ένα σκίτσο που δείχνει γραφικά ότι ο λιπώδης ιστός έχει χαμηλότερη πυκνότητα από τον άλιπο.


ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ


Το πάχος μιας δερματικής πτυχής (μαζί με το υποδόριο λίπος), μπορεί να μετρηθεί με ένα πτυχόμετρο σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα. Όμως λάθη στη μέτρηση (μη έμπειρος εξεταστής ή λάθος σημεία στο σώμα) οδηγούν σε ανακριβή αποτελέσματα.


Για τον υπολογισμό του ποσοστού λίπους, χρειάζεται πρώτα να βρούμε την πυκνότητα του σώματος.
Jackson, Pollock και Ward (1980) για γυναίκες:
Πυκνότητα σώματος= 1.0994921 - 0.0009929*sum +0.0000023*sum2 - 0.0001392*ηλικία
(δερματικές πτυχές από τρικέφαλο, λαγόνιο βόθρο και μηρό)
Jackson και Pollock (1978) για άντρες:
Πυκνότητα σώματος= 1.1093800 - 0.0008267*sum +0.0000016*sum2 - 0.0002574*ηλικία
(δερματικές πτυχές από στήθος, κοιλιά και μηρό)
Οι παραπάνω εξισώσεις τροποποιούνται όταν πρόκειται για άτομα πολύ νέα, ηλικιωμένα, παχύσαρκα ή πολύ μυώδη.

Οι πιο συχνά χρησημοποιούμενες εξισώσεις για τον υπολογισμό του ποσοστού λίπους, είναι αυτές των Siri (1961) και Brozek (1963). Μια παραδοχή που κάνουνε για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εξισώσεις είναι ότι η πυκνότητα της άλιπης μάζας, είναι ίδια για όλους, κάτι που δεν ισχύει όμως. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε, υποεκτιμούν το ποσοστό λίπους των αθλητών και υπερεκτιμούν αυτό των παχύσαρκων.
κατά Siri
Ποσοστό λίπους= [(495 /Πυκνότητα σώματος) -450] * 100
κατά Brozek
Ποσοστό λίπους= [(4.570 /Πυκνότητα σώματος) - 4.142] * 100
Το σύστημα O-Scale των (Ross&Ward 1984) χρησιμοποίησε δείγμα 20000 ατόμων και τους κατηγοριοποίησε ανάλογα με την ηλικία και φύλο. Μπορείτε να το συμβουλευτείτε για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ


Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους για τον υπολογισμό της άλιπης και της λιπώδους μάζας, έχουν αναπτυχθεί και άλλες χημικές και ηλεκτρικές τεχνικές που όμως απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και έχουν υψηλό κόστος, όπως υπέρηχοι, απεικόνιση με αξονική και μαγνητική τομογραφία κα. Μπορεί όμως μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για ακριβείς μετρήσεις της σωματικής σύστασης.Δείτε επίσης εδώ!
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009

tracker με αγώνες αθλημάτων

http://sport-scene.net/
Σε αυτόν τον tracker, θα βρείτε, αγώνες διαφόρων αθλημάτων. Όπως:

 1. American Football
 2. Auto Sport
 3. Baseball
 4. Basketball/Beijing2008
 5. Basketball/Euroleague
 6. Basketball/European
 7. Basketball/NBA
 8. Basketball/NBA 08/09
 9. Basketball/NBL
 10. Basketball/NCAA
 11. Basketball/Other
 12. Beijing 2008
 13. Football
 14. Football/EURO 2008
 15. Formula 1
 16. Ice Hockey
 17. Misc
 18. MMA/Boxing
 19. Moto Sport
 20. PC/Console Games
 21. Poker
 22. Tennis
©fitness-town.org
Πολλά είναι freeleech (δηλ μετράει μόνο το ανέβασμα). Για να μπείτε, κάνετε έναν λογαριασμό δωρεάν.
Διαβάστε περισσότερα...