Δημοσιεύστε τα άρθρα σας! Οποιοδήποτε άρθρο έχετε σχετικό με το περιεχόμενο του blog, και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, στείλτε το στο email που θα βρείτε στο προφίλ μου. Share your knowledge!

Πέμπτη 15 Απριλίου 2010

Αθλητικές Κακώσεις


Τα μυοσκελετικά προβλήματα συνήθως είναι αποτέλεσμα σοβαρών αθλητικών ενασχολήσεων και δραστηριοτήτων της καθημερινότητας. Για τις περισσότερες τέτοιες διαταραχές η διάγνωση τίθεται εύκολα. Η φυσικοθεραπεία είναι ένα όλο και πιο σημαντικό συμπλήρωμα στον χειρισμό αυτών των διαταραχών.

1. Διαταραχές των στροφέων μυών του ώμου

Μια σημαντική πλειοψηφία των προβλημάτων του ώμου προέρχονται από διαταραχές της ζώνης των στροφέων του ώμου. Οι τένοντες της δομής αυτής σχηματίζουν ένα μυοτενοντώδες πέταλο κοντά στις ενθέσεις τους στο εγγύς βραχιόνιο. Ως αποτέλεσμα του χρόνιου αθροιστικού ερεθισμού, συμβαίνει εξασθένηση αυτών των τενόντων. Ανάμεσα στους σχετιζόμενους μυς, ο υπερακάνθιος είναι ο πιο συχνά προσβαλλόμενος. Η διάκριση μεταξύ των διαφόρων διαταραχών των μαλακών ιστών που προκαλούν πόνο στον ώμο είναι δύσκολη. Η τενοντίτιδα των στροφέων μυών του ώμου, οι μερικές ή πλήρεις ρήξεις της δομής αυτής, η φλεγμονή του σάκου του υπακρωμιακού τένοντα και η ασβεστοποιός τενοντίτιδα συχνά προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Επιπλέον, αυτές οι διαταραχές συχνά συμβαίνουν μαζί, αν και η ακριβής διάκριση συχνά δεν είναι σημαντική όσον αφορά τη θεραπεία.

Κλινικά χαρακτηριστικά

Οι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν μη ειδικό πόνο που εντοπίζεται στον ώμο, συχνότερα κατά τη νύχτα όταν ξαπλώνουν στην πάσχουσα πλευρά. Αίσθηση κλειδώματος συμβαίνει με την κίνηση του ώμου, ειδικά κατά την απαγωγή. Λόγω της κοινής νεύρωσης, τα συμπτώματα συχνά αντανακλούν πιο κάτω στον εγγύς έξω βραχίονα. Με τις ρήξεις της μυοτενοντώδους δομής του ώμου, ο ασθενής μπορεί να μην είναι ικανός να απάγει ή να κάμπτει τον ώμο, ανάλογα με το σημείο της ρήξης.

Το πέταλο των στροφέων μπορεί να ψηλαφηθεί ακριβώς πλαγίως της κεφαλής του ακρώμιου. Η μέγιστη ευαισθησία συνήθως παρατηρείται πάνω από την κατάφυση του υπερακάνθιου μυός. Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση μπορεί επίσης να είναι ευαίσθητη αν υπάρχει συνοδός εκφυλιστική αρθρίτιδα σε αυτή την άρθρωση. Μπορεί να υπάρχει σημαντικός κριγμός. Ο πόνος με το εύρος της κίνησης είναι περισσότερο έκδηλος μεταξύ 60 και 120 μοιρών απαγωγής, σημείο της μέγιστης πρόσκρουσης των ιστών της ζώνης των στροφέων μεταξύ του βραχιόνιου και του κορακοακρωμιακού τόξου.

Για τους ασθενείς με μερικές ρήξεις του τένοντα της μυοτενοντώδους ζώνης του ώμου, τα ευρήματα είναι παρόμοια με εκείνα της χρόνιας τενοντίτιδας και θυλακίτιδας. Οι ασθενείς με μερικές ρήξεις συχνά παρουσιάζουν μέτρια απαγωγή και αδυναμία. Στις πλήρεις ρήξεις, η αδυναμία απαγωγής (και σε μικρότερη έκταση της κάμψης) είναι σημαντική, ακόμη και αν το πλήρες εύρος της κίνησης μπορεί να διατηρείται με τους βοηθητικούς στροφείς μυς του ώμου. Οι ασθενείς με πλήρεις ρήξεις έχουν συνήθως θετικό σημείο "πτώσης του βραχίονα": ανικανότητα να διατηρήσουν την παθητική απαγωγή του βραχίονα κατά 90 μοίρες.

Θεραπεία

Για τις περισσότερες διαταραχές της ζώνης των στροφέων μυών του ώμου, οι κεντρικές αρχές της θεραπείας είναι η ξεκούραση και η αποχή από δραστηριότητες που ερεθίζουν. Η παροδική χρήση τριγωνικού επιδέσμου ανάρτησης είναι μια ενισχυτική στήριξη. Τα NSAID και η υγρή θερμότητα προσφέρουν μερική ανακούφιση. Για ασθενείς με συμπτώματα που επιμένουν πάνω από δύο εβδομάδες συντηρητικής θεραπείας, οι ενέσεις μείγματος κορτικοστεροειδών (π.χ. 1 mL τριαμσινολόνης διαλύματος, 40 mg/mL) και 2-3 mL υδροχλωρικής λιδοκαϊνης (1-2%) μπορεί να είναι χρήσιμες. Οι ολικές ή μερικές ρήξεις του πετάλου των τενόντων των στροφέων του ώμου που πιστεύεται ότι είναι χρόνιες, δεν αποκλείουν την ένεση κορικοστεροειδών. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν σημαντική ανακούφιση με μία ένεση, αλλά η διαδικασία -μαζί με συνεχή ξεκούραση- μπορεί να επαναλαμβάνεται μετά από 2-3 εβδομάδες. Η φυσικοθεραπεία είναι χρήσιμη για τις ανθεκτικές περιπτώσεις - εάν ο ασθενής δεν διατηρήσει το φυσιολογικό εύρος της κίνησης του ώμου, μπορεί να συμβεί ακαμψία και επηρεασμένη λειτουργία.

Εκτός από τους ασθενείς με πλήρεις ρήξεις των στροφέων του ώμου, μόνο εκείνοι που δεν βελτιώνονται μετά από μήνες συντηρητικής θεραπείας είναι υποψήφιοι για χειρουργείο. Τα επίμονα συμπτώματα μπορεί να είναι σημείο πλήρους ρήξης, η οποία μπορεί να διαγνωστεί με την MRI. Οι ασθενείς με συμπτώματα που συνεχίζουν εν απουσία πλήρους ρήξης πάντως, μερικές φορές απαιτούν χειρουργείο για την εκτομή της κάτω πλάγιας μοίρας του ακρώμιου, απελευθέρωση της απόφραξης των μαλακών ιστών και την επιδιόρθωση των μερικών ρήξεων των τενόντων. Ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενή και τη λειτουργική κατάσταση, οι πλήρεις ρήξεις μπορεί να μη χρήζουν χειρουργικής θεραπείας. Οι ασθενείς πάνω από 75 ετών σπάνια έχουν συμπτώματα ή περιορισμούς που απαιτούν χειρουργείο. Ακόμη, οι χειρουργικές θεραπείες είναι συχνά λιγότερο επιτυχείς λόγω της φθοράς των στροφέων μυών του ώμου που συμβαίνει με την ηλικία.


Gerdesmeyer L et al: Extracorporeal shock wave therapy for the treatment of chronic calcifying tendonitis of the rotator cuff: a randomized controlled trial. JAMA 2003;290:2573. [PM1D: 14625334] Grant HJ et al: Evaluation of interventions for rotator cuff pathology: a systematic review. J Hand Ther 2004:17:274. [PMID: 15162111]

Haahr JP et al: Exercises versus arthroscopic decompression in patients with subacromial impingement: a randomised, controlled study in 90 cases with a one year follow up. Ann Rheum Dis 2005:64:760. [PMID: 15834056]

Luime JJ et al: Does this patient have an instability of the shoulder or a labrum lesion? JAMA 2004;292:1989. [ PMID: 15507585]


2. Έξω και έσω επικονδυλίτιδα

Αυτές οι διαταραχές είναι καλύτερα γνωστές από τη σχέση τους με τα σπορ: ο "αγκώνας του τένις" και ο "αγκώνας του γκολφ", αντίστοιχα. Η έξω επικονδυλίτιδα είναι πιο η συχνή από τις δύο. Οι καταστάσεις προκαλούνται από εξαντλητική χρήση και ο πόνος προέρχεται από μικρές ρήξεις στους τένοντες των καμπτήρων και εκτατικών μυών του αντιβράχιου.

Κλινικά χαρακτηριστικά

Ο ασθενής παρουσιάζει πόνο στο σημείο κατάφυσης του τένοντα. Οι κινήσεις που απαιτούν πιάσιμο και σφίξιμο, όπως το σφίξιμο των χεριών και το άνοιγμα βάζων, προκαλούν πόνο.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται εύκολα στη φυσική εξέταση με την αποκάλυψη του σημείου ευαισθησίας πάνω από το σχετιζόμενο σημείο. Ο χαρακτηριστικός πόνος μπορεί επίσης να αναπαράγεται με την έκταση ή κάμψη του καρπού μετά από πίεση. Το σφίξιμο της γροθιάς και η έκταση του καρπού είναι μια χρήσιμη κίνηση για την εντόπιση της έξω επικονδυλίτιδας. Η έσω επικονδυλίτιδα μπορεί να παρουσιαστεί με την εκτέλεση της ίδιας κίνησης σε κάμψη.

Θεραπεία

Η χρήση ταινιών αντίθετης δύναμης (επίδεσμοι τοποθετημένοι περιφερικά στον αγκώνα, πάνω από τους μυς του αντιβράχιου), με στόχο τη μείωση των δυνάμεων που μεταδίδονται στον αγκώνα στη διάρκεια δραστηριοτήτων, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάπαυση. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα είναι αποτελεσματικά στις ελαφρές περιπτώσεις. Τα συμπτώματα που επιμένουν μετά από δύο εβδομάδες συντηρητικής θεραπείας συνήθως απαντούν είτε στη διήθηση με τριαμσινολόνη 10-20 mg αναμειγμένα με 1-2 mL λιδοκαϊνης 1% γύρω από τον σχετικό επικόνδυλο είτε στη φυσικοθεραπεία. Τα αποτελέσματα είναι πιο γρήγορα με ενέσεις κορτικοστεροειδών, αλλά πιο μακροχρόνια με τη φυσικοθεραπεία. Η ένεση με αλλαντική τοξίνη μπορεί επίσης να βελτιώσει τα συμπτώματα της έξω επικονδυλίτιδας, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος πάρεσης των δακτύλων. Αφού ο πόνος και η ευαισθησία έχουν υποχωρήσει, ο ασθενής μπορεί να αρχίσει ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας με καθημερινές ασκήσεις έκτασης των καμπτικών και εκτατικών τενόντων.

Smidt Ν et al: Corticosteroid injections, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral epicondylitis: a randomised controlled trial. Lancet 2002;359:657. |PMID: 11879861]

Trudel D et al: Rehabilitation for patients with lateral epicondylitis: a systematic review. J Hand Ther 2004:17:243. [PMID: 15162109] Wong SM et al: Treatment of lateral epicondylitis with botulinum toxin: a Randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med 2005; 143:793. [PMID: 16330790]


3. To επιγονατιδομηριαίο σύνδρομο

To επιγονατιδομηριαίο σύνδρομο είναι μεταξύ των πιο συχνών αιτιών ενοχλημάτων στο γόνατο στη πρωτογενή ιατρική φροντίδα, ειδικά μεταξύ εφήβων και νέων ενηλίκων ασθενών. Το σύνδρομο αυτό συχνά εκδηλώνεται με κύριο σύμπτωμα τον πόνο του πρόσθιου γόνατος. Μια ποικιλία κακώσεων ή ανατομικών ανωμαλιών προδιαθέτει τους ασθενείς σε ανώμαλες κινήσεις της επιγονατίδας που οδηγούν στο επιγονατιδομηριαίο σύνδρομο. Τέτοιες προδιαθεσικές καταστάσεις είναι η ανισορροπία της δύναμης των τετρακέφαλων, η επιγονατίδα του άλτη, η επαναλαμβανόμενη μερική εξάρθρωση της επιγονατίδας, ο τραυματισμός της επιγονατίδας και κακώσεις του μηνίσκου. Για τις περισσότερες από αυτές τις αιτίες η θεραπευτική προσέγγιση είναι παρόμοια.

Κλινικά χαρακτηριστικά

Οι ασθενείς έχουν συχνά δυσκολία στην εντόπιση της πηγής των ενοχλήσεων τους, αλλά γενικά επιβεβαιώνουν ότι ο πόνος είναι μπροστά στο γόνατο, γύρω ή κάτω από την επιγονατίδα. Οι ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία του πόνου μπορεί να είναι χρήσιμες για την τεκμηρίωση της διάγνωσης. Για παράδειγμα, λόγω του φορτίου κατά την κάμψη, οι ασθενείς έχουν δυσκολία στο ανέβασμα ή κατέβασμα σκαλιών (το κατέβασμα προκαλεί πιο έντονα συμπτώματα). Ένα άλλο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το θετικό σημείο "θεάτρου": παραμένοντας καθισμένος για παρατεταμένη περίοδο, ο ασθενής περιγράφει εξαιρετική ενόχληση με τα πρώτα λίγα βήματα μετά το σήκωμα. Τα συμπτώματα βελτιώνονται στη συνέχεια του περπατήματος. Τελικά, οι ασθενείς με επιγονατιδομηριαίο σύνδρομο συχνά παραπονιούνται για κριγμό, κλείδωμα της άρθρωσης ή αίσθηση αστάθειας της άρθρωσης, τα οποία δεν έχουν εύκολα επιβεβαιούμενες ανατομικές εξηγήσεις.

Η φυσική εξέταση είναι λιγότερο χρήσιμη από το ιστορικό για την τεκμηρίωση της διάγνωσης, αλλά ένας σημαντικός αριθμός ασθενών έχει χαρακτηριστικά φυσικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, όταν το γόνατο είναι σε ελαφρά κάμψη, η απαλή πίεση πάνω στην επιγονατίδα, καθώς ο ασθενής συσπά τους τετρακέφαλους, μπορεί να αναπαραγάγει τα συμπτώματα. Σε μερικές περιπτώσεις με το γόνατο σε έκταση και τους τετρακέφαλους χαλαρούς, ο τυπικός πόνος μπορεί να αναπαραχθεί με δακτυλική πίεση κάτω από το έσω ή έξω χείλος της επιγονατίδας, με πλάγια κίνηση του οστού. Τα φλεγμονώδη ευρήματα στην εξέταση είναι ασύμβατα με τη διάγνωση του επιγονατιδομηριαίου συνδρόμου και υπονοούν άλλες διαταραχές.

Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει την αποφυγή των φορτίων κάμψης και την ενδυνάμωση των τετρακέφαλων. Η προσφυγή σε φυσικοθεραπευτή είναι χρήσιμη για την επιμόρφωση του ασθενή για ασκήσεις στο σπίτι. Πολλοί ασθενείς μαθαίνουν ότι η πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι το ποδήλατο, με τη θέση αρκετά ψηλά ώστε να επιτρέπει σχεδόν πλήρη έκταση του γόνατος σε κάθε κύκλο. Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις ανταποκρίνονται σε αυτές τις παρεμβάσεις και ακόμα θεραπεύονται τελείως, μερικές επιμένουν για χρόνια. Ακόμα και στην τελευταία περίπτωση, η συντηρητική θεραπεία παραμένει ο κανόνας. Το χειρουργείο σπάνια ενδείκνυται. Υπάρχουν μόνο περιορισμένα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των NSAID στη βραχυπρόθεσμη μείωση του πόνου που σχετίζεται με το εν λόγω σύνδρομο. Τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση πολυθειικής γλυκοζαμινογλυκάνης είναι αντικροούμενα. Η εφαρμογή υποστηρικτικών μέσων δεν είναι περισσότερο αποτελεσματική από ένα πρόγραμμα ασκήσεων που μπορεί να εκτελεστεί στο σπίτι.

Heintjes Ε et al: Pharmacotherapy for patellofemoral pain syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD003470. [PMID: 15266488]

Lun VM et al: Effectiveness of patellar bracing for treatment of patellofemoral pain syndrome. Clin J Sport Med 2005;15:235. [PMID: 16003037]


4. Σύνδρομα υπερχρησιμοποίησης του γόνατος

Οι δρομείς -ειδικά εκείνοι που υπερπροπονούνται, παραλείπουν να κάνουν διατάσεις πριν το τρέξιμο ή δεν επιτυγχάνουν το κατάλληλο επίπεδο κατάστασης πριν να αρχίσουν ένα πρόγραμμα τρεξίματος- μπορεί να αναπτύξουν μια ποικιλία επώδυνων συνδρόμων υπερχρησιμοποίησης του γόνατος. Οι περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις είναι μορφές τενοντίτιδας ή θυλακίτιδας που μπορεί να διαγνωστεί στην εξέταση. Οι πιο συνηθισμένες καταστάσεις είναι η χήνεια θυλακίτιδα, το σύνδρομο του λαγονοκνημικού συνδέσμου και η ιγνυακή και επιγονατιδική τενοντίτιδα.

Κλινικά χαρακτηριστικά
©fitness-town.org
Τα συμπτώματα που προέρχονται από όλες αυτές τις καταστάσεις χειροτερεύουν όσο οι ασθενείς συνεχίζουν να τρέχουν και συχνά απαιτούν διακοπή της δραστηριότητας. Η χήνεια θυλακίτιδα προκαλεί πόνο προς τα έσω και κάτω της άρθρωσης του γόνατος, πάνω από το μέσον του κνημιαίου οστού. Το σύνδρομο του λαγονοκνημικού συνδέσμου και η ιγνυακή τενοντούμενίτιδα μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθούν, γιατί ο ιγνυακός σύνδεσμος καταφύεται στον έξω μηριαίο κόνδυλο κάτω από τον λαγονοκνημικό σύνδεσμο. Και οι δύο καταστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα τον πόνο στην έξω επιφάνεια του γόνατος. Η επιγονατιδική τενοντίτιδα, ένα αίτιο πρόσθιας ενόχλησης του γόνατος, τυπικά συμβαίνει στην κατάφυση του τένοντα στην επιγονατίδα παρά στη χαμηλότερη κατάφυση.

'Ολες αυτές οι διαγνώσεις επιβεβαιώνονται με την ψηλάφηση στα αντίστοιχα σημεία γύρω από το γόνατο. Καμία δεν σχετίζεται με αρθρικό έκχυμα ή άλλα σημεία υμενίτιδας.

Θεραπεία

Η ανάπαυση και η αποχή από τις συναφείς φυσικές δραστηριότητες για μια περίοδο ημερών ή εβδομάδων είναι απαραίτητη. Όταν ο πόνος υποχωρήσει, ένα πρόγραμμα ήπιων διατάσεων (ειδικά πριν από τη συνέχιση των ασκήσεων) μπορεί να εμποδίσει την επανεμφάνιση. Οι ενέσεις κορτικοστεροειδών με λιδοκαϊνη μπορεί να είναι χρήσιμες όταν υπάρχουν έντονες ενοχλήσεις, αλλά χρειάζεται προσοχή στην ένεση κορτικοστεροειδών στην περιοχή ενός τένοντα προς αποφυγή ρήξης.

5. Κακώσεις έσω μηνίσκου

Οι ρήξεις του έσω μηνίσκου είναι οι πιο συχνές κακώσεις του γόνατος που συναντώνται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Επειδή ο έσω μηνίσκος προσδένεται σταθερά στην υποκείμενη κνήμη, οι κακώσεις του συμβαίνουν δέκα φορές πιο συχνά σε σχέση με τις κακώσεις του έξω μηνίσκου. Και οι δύο προέρχονται από στροφική τάση της άρθρωσης του γόνατος, ενώ το πόδι είναι σε θέση που φέρει το βάρος του σώματος.

Κλινικά χαρακτηριστικά

Η κάκωση προαναγγέλεται με αίσθημα ρήξης ή αναπήδησης ακολουθούμενο από σοβαρό πόνο. Περιστασιακά, οι ρήξεις μηνίσκου προέρχονται από φαινομενικά ελαφρά τραύματα. Αντίθετα με τις συνδεσμικές κακώσεις, στις οποίες η αιμορραγία προκαλεί αμέσως οίδημα, οι συλλογές υγρού που σχετίζονται με κακώσεις του μηνίσκου αθροίζονται μετά από ώρες και είναι τυπικά χειρότερες την επόμενη μέρα. Αρκετές μέρες μετά την υποχώρηση της κατάστασης (ολική ή μερική), ο ασθενής μπορεί να νιώσει κλείδωμα ή αστάθεια της άρθρωσης, επανεμφανιζόμενο οίδημα με τις δραστηριότητες και πόνο. Η αίσθηση του κλειδώματος, που μπορεί να είναι αποτέλεσμα μηχανικού εμποδίου από ένα θραύσμα του σχισμένου μηνίσκου, πιο συχνά προέρχεται από "ψευδοκλείδωμα" που προκαλείται από μυϊκό σπασμό και οίδημα.

Υγρό στην άρθρωση παρουσιάζεται συχνά, συνήθως συνοδευόμενο με επιπλέουσα επιγονατίδα. Η ευαισθησία μπορεί να εντοπίζεται στη μέση γραμμή της άρθρωσης και το εύρος της κίνησης στο γόνατο μπορεί να είναι περιορισμένο. Σε ασθενείς χωρίς οξύ επώδυνο, οιδηματώδες γόνατο, το τεστ McMurray μπορεί να υποδείξει τη διάγνωση. Αυτό το τεστ γίνεται με τον ασθενή σε ύπτια θέση και το ισχίο και το γόνατο σε πλήρη κάμψη. Ο εξεταστής έχει το ένα χέρι στο πάσχον γόνατο και το άλλο στο άκρο του ίδιου μέλους. Καθώς το πόδι περιστρέφεται προς τα έξω, ο εξεταστής εκτείνει το γόνατο του ασθενή. Η παρουσία τινάγματος (ψηλαφητού ή ακουστού) υποδηλώνει βλάβη του μέσου μηνίσκου. Η MRI είναι τώρα η προτιμώμενη εξέταση για την επιβεβαίωση της διάγνωσης εάν οι απλές ακτινογραφίες αποκλείσουν άλλες καταστάσεις.

Θεραπεία

Ο αρχικός χειρισμός είναι συντηρητικός, με ανύψωση της άρθρωσης και την εφαρμογή συμπιεστικής επίδεσης και πάγου. Το φορτίο του βάρους θα πρέπει να ελαχιστοποιείται για τις πρώτες μέρες μετά την κάκωση, αλλά μπορεί να επανέρχεται έπειτα σιγά σιγά. Ο ασθενής θα πρέπει κάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης των τετρακέφαλων κάτω από τις οδηγίες των φυσικοθεραπευτών. Η χειρουργική αντιμετώπιση φυλάσσεται για ασθενείς με συμπτώματα που εμφανίζονται με την ανάληψη των φυσιολογικών δραστηριοτήτων ή για τους ασθενείς με μη μειώσιμο κλείδωμα που προκαλείται από μηχανικά προβλήματα.

Jackson JL et al: Evaluation of acute knee pain in primary care. Ann Intern Med 2003:139:575. [PMID: 14530229]

6. Διαστρέμματα του αστραγάλου

Τα διαστρέμματα του αστραγάλου είναι από τις πιο συνηθισμένες αθλητικές κακώσεις. Τα περισσότερα διαστρέμματα αφορούν το έξω σύμπλεγμα των συνδέσμων, ειδικά τον πρόσθιο αστραγαλοπτερνικό σύνδεσμο. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο πτερνοπερονιαίος σύνδεσμος μπορεί να τραυματιστεί επίσης. Εάν αμφότεροι αυτοί οι σύνδεσμοι ραγούν, η κάκωση επιφέρει σημαντική αστάθεια της άρθρωσης και χαρακτηρίζεται ως ένα τάξης III (σοβαρό) διάστρεμμα (οι βαθμοί I και II αντιστοιχούν σε ήπιες και μέτριες κακώσεις, αντίστοιχα). Εδώ θα εξεταστεί μόνο ο τύπος του διαστρέμματος του αστραγάλου που δημιουργείται από αναστροφή (ραιβότητα) του άκρου ποδός και είναι υπεύθυνος για το 85% όλων των διαστρεμμάτων.

Κλινικά χαρακτηριστικά

Τα ραιβά διαστρέμματα περιλαμβάνουν ένα φάσμα σοβαρότητας, με εύρος από μικρή απώλεια λειτουργίας έως κακώσεις όπου το οίδημα είναι άμεσο, ο πόνος κυριαρχεί και η η στήριξη του σώματος αδύνατη. Ένα ιστορικό με ήχο "τινάγματος" τη στιγμή της κάκωσης συχνά σχετίζεται με το τελευταίο.

Η αιμορραγία ως αποτέλεσμα ρήξεως συνδέσμου και τραυματισμένων περονιαίων μυϊκών τενόντων μπορεί να προκαλέσει σημαντική εκχύμωση. Η ευαισθησία είναι τυπικά παρούσα στο σημείο της κάκωσης και το σχετικό οίδημα μπορεί να είναι σημαντικό. Η σταθερότητα του πρόσθιου αστραγαλοπτερνικού και του πτερνοπερονιαίου συνδέσμου θα πρέπει να εκτιμηθεί με το σημείο του "πρόσθιου συρτα-ριού": με το πόδι σε ελαφρά πελματιαία κάμψη, ο εξεταστής πιάνει την πτέρνα του ασθενή με το ένα χέρι και την κνήμη με το άλλο χέρι. Ο εξεταστής μετά εφαρμόζει απαλή πρόσθια δύναμη στο επίπεδο του ποδιού. Η υπερβολική πρόσθια κίνηση του ποδιού αποτελεί θετικό τέστ (βαθμού III). Οι απλές ακτινογραφίες αποκλείουν τη συνυπάρχουσα κάκωση του οστού.

Θεραπεία

Τα περισσότερα διαστρέμματα του αστραγάλου -ακόμα και του βαθμού III- αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο. Το τετράπτυχο ανάπαυση, πάγος, συμπίεση, ανύψωση [στα Αγγλικά RICE (test, ice, compression, elevation)] εφαρμόζεται πιο καλά στα διαστρέμματα του αστραγάλου παρά σε οποιαδήποτε άλλη κάκωση. Η πρώιμη εφαρμογή συμπιεστικής επίδεσης είναι απαραίτητη για τον έλεγχο του οιδήματος και την εξασφάλιση σταθερότητας στην τραυματισμένη άρθρωση. Ένας επίδεσμος Aircast για τον αστράγαλο μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός από έναν ελαστικό υποστηρικτικό επίδεσμο, φόρτιση της άρθρωσης θα πρέπει να είναι ελάχιστη, με την πλήρη χρήση δεκανικιών. Η ανύψωση του αστραγάλου για αρκετές μέρες επισπεύδει τη λειτουργική ανάκαμψη, ελαχιστοποιώντας τον πόνο και το οίδημα, ενώ ο πάγος είναι βοηθητικός (εναλλακτικά 30 λεπτά εφαρμογή και 30 λεπτά όχι). Ο πάγος θα πρέπει να εφαρμόζεται στην κορυφή του συμπιεστικού επίδεσμου και όχι πάνω με το δέρμα, γιατί η στενή επαφή του επιδέσμου στο δέρμα είναι σημαντική για τον έλεγχο του οιδήματος και γιατί η άμεση εφαρμογή του πάγου είναι δυσάρεστη και ακόμα επιβλαβής για το δέρμα. Η προσφυγή σε φυσικοθεραπευτή μπορεί να επισπεύσει την ανάκαμψη. Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα συμπτώματα από τα έξω διαστρέμματα του αστραγάλου μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες για να ιαθούν και ότι η περίοδος αυτή θα παραταθεί από πρόωρες προσπάθειες φόρτισης του τραυματισμένου αστραγάλου. Η χειρουργική θεραπεία σε ρήξεις πλάγιων συνδέσμων παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά είναι συνήθως απαραίτητη μόνο σε περιπτώσεις χρονίως ασταθών αρθρώσεων.

Boyce SH et al: Management of ankle sprains: a randomised controlled trial of the treatment of inversion injuries using an elastic

support bandage or an Aircast ankle brace. Br J Sports Med 2005:39:91. [PMID: 15665204]


7. Πελματιαία περιτονιίτιδα

Η πιο συνηθισμένη αιτία πόνου του άκρου ποδός σε εξωτερικούς ασθενείς είναι η πελματιαία περιτονιίτιδα, που προέρχεται από συνεχή καταπόνηση της πελματιαίας περιτονίας στην κατάφυση της στο έσω φύμα της πτέρνας. Αν και ορισμένες φλεγμονώδεις διαταραχές, όπως οι οροαρνητικές σπονδυλοαρθρίτιδες, προδιαθέτουν τους ασθενείς σε ενθε-σοπάθειες, η πλειονότητα των περιπτώσεων συμβαίνει σε ασθενείς χωρίς σχετικά νοσήματα. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα υπερβολικής ορθοστασίας και ακατάλληλων υποδημάτων.

Κλινικά χαρακτηριστικά

Οι ασθενείς με πελματιαία περιτονιίτιδα αναφέρουν σοβαρό πόνο στο κάτω μέρος του ποδιού το πρωί -ειδικά τα πρώτα βήματα εκτός κρεβατιού- αλλά ο πόνος υποχωρεί μετά από λίγα λεπτά περπατήματος.

Η διάγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί με την ψηλάφηση πάνω από την κατάφυση της πελματιαίας περιτονίας στο έσω φύμα. Οι ακτινογραφίες δεν έχουν κανένα ρόλο στη διάγνωση αυτής της κατάστασης -άκανθες της πτέρνας υπάρχουν σε ασθενείς χωρίς πελματιαία περιτονιίτιδα και οι περισσότεροι συμπτωματικοί ασθενείς δεν έχουν άκανθες της πτέρνας.

Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει την αποφυγή πολύωρης ορθοστασίας επί μερικές ημέρες και τη χρήση υποστηριγμάτων της καμάρας. Οι υποστηρίξεις της καμάρας προσφέρουν ανακούφιση αναγκάζοντας τις καμάρες να φέρουν περισσότερο από το βάρος του ασθενούς απαλλάσσοντας έτσι την πελματιαία πρόσφυση. Τα NSAID μπορεί να δώσουν μερική ανακούφιση. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η ένεση ενός κορτι-κοστεροειδούς με λιδοκαΐνη (μικρού όγκου-όχι παραπάνω από 1,5 mL) απευθείας στην πιο ευαίσθητη περιοχή του πέλματος είναι βοηθητική. Σπάνια οι ασθενείς χρειάζονται απελευθέρωση της πελματιαίας περιτονίας από το σημείο της κατάφυσής της στο οστό της πτέρνας.
Δεν υπάρχουν σχόλια: